ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 52 Kč

REVIZE PLYNU - POKRÝVAČSTVÍ

REVIZE PLYNU

Pode zákona č. 174/68 Sb. podléhají státnímu odbornému dozoru právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují vyhrazená zařízení, mezi která náleží  i zařízení plynová.

Má osoba nabízí provádění těchto činností.

Rozsah činností pro plynová zařízení:

1. Revize a kontroly, podle VHL ČÚBP 85/78Sb.

2. Zpracování dokumentace - revizní knihy,

místní provozní řady, adt.

3. Školení a přezkušování obsluh.

4. Poradenskou činnost.

5. Vypracování harmonogramu a sledování termínů provádění kontrol a revizí.

Rozsah osvědčení zahrnuje:
1. Zařízení na rozvod plynu:
- domovní rozvody plynu, ČSN EN 1775,
- plynovody v budovách,
- průmyslové plynovody, ČSN EN 15001-1, ČSN EN 15001-2.

2. Zařízení na snižování tlaku plynu - regulační stanice plynu, ČSN EN 12186,TPG605 02.


3. Zařízení na spalování plynu:
- plynové spotřebiče s jmenovitým tepelným výkonem do 50 kW, TPG 704 01.
- plynové spotřebiče s jmenovitým tepelným výkonem nad 50 kW -  pece, sušárny ČSN 06 3003, kotle ( kotelny)             
ČSN 07 0703.

 

KLEMPÍŘSKÉ  A  POKRÝVAČSKÉ  PRÁCE

Zajistíme Vám také klempířské a pokrývačské práce, nátěry střech.


Provádí - Čížek Zdeněk

Telefon: 773 248 621,

E- mail: tekape@seznam.cz